Naše portfolio služeb

  • LIDÉ A… nábor zaměstnanců – vyhledání vhodných uchazečů na stálá pracovní místa. Proces zahrnuje specifikaci profilu, který zákazník hledá, výběr kandidátů podle tohoto profilu, pohovory, testování a následné doporučení vybraných uchazečů. Společnost využívá všech nástrojů pro vyhledání kvalitních uchazečů, pracuje s vlastním portfoliem registrovaných uchazečů, zajišťuje inzertní podporu apod.
  • LIDÉ A… podpora náboru – v tomto případě se jedná o jakékoli podpůrné aktivity, vztahující se k výběru pracovníků do trvalého pracovního poměru, počínaje inzercí, zpracováním ohlasů (možnost dočasné horké linky pro informace uchazečům), přes potřebné evidence a statistiky až po testování kandidátů psychology, jazykovými odborníky, experty z IT apod.
  • LIDÉ A… vyhledávání zaměstnanců na míru - je vyhledání kandidátů za pomoci metody executiv search, využívané zejména pro pozice vyššího a TOP managementu a úzce specializovaných odborníků. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta podle profilu, který je pečlivě zkonzultován se zákazníkem.
  • LIDÉ A… outsourcing - je převzetí kompletní odpovědnosti za řízení lidských zdrojů ve společnosti zákazníka. Chce-li se zákazník koncentrovat na hlavní předmět svého podnikání, ponechává obslužné procesy společnosti LIDEA. Ta zajistí kompletní servis, průběžně doplňuje potřebný personál, stará se o osobní a mzdovou agendu, plány odborných školení, BOZP atd..
  • LIDÉ A… assessment centre - je služba, kterou nabízí LIDEA svým klientům, pokud potřebují co nejdůkladněji ohodnotit kandidáty nebo své stávající zaměstnance, s ohledem na jejich dovednosti, schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon specifikované pozice, a to buď stávající, nebo nově zřízené i s ohledem na možnosti rekvalifikace či dalšího vzdělávání. LIDEA připravuje jejich personální audit ušitý na míru požadavkům klienta.
  • LIDÉ A… personální poradenství - jsou konzultace v oblasti lidských zdrojů. Jedná se o kompletní poradenství, jenž využívají nejen příchozí investoři, a které zahrnuje průzkum lokálních pracovních zdrojů z hlediska jejich dostupnosti a odbornosti, mzdové studie zaměřené lokálně, či z hlediska profesní specializace. Poradenství v oblasti pracovně-právních dokumentů apod.Tel.: +420 - 604 266 949
Email: info@lideaconsulting.cz

LinkedIN
© 2008 LIDEA CONSULTING, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Sídlo společnosti:
LIDEA CONSULTING, s.r.o.
Nám. Republiky 28
Plzeň 3
301 00
Odkazy:
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Jobs.cz | Finanční noviny |