Rady při vzniku a ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr
se zakládá pracovní smlouvou (PS), která musí mít dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP) 3 základní náležitosti:
 • Datum nástupu do zaměstnání
 • Místo výkonu práce
 • Druh vykonávané práce
PS musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Nejpozději v den nástupu do práce může být sjednána zkušební doba v maximální délce 3 měsíce, kterou nelze prodlužovat.
Pracovní poměr může být skončen:
 • dohodou
 • výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době
 • na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby
Zaměstnavatel je povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv.zápočtový list), kde se uvádí pouze:
 • Údaje o zaměstnání
 • Dosažená kvalifikace
 • Druh práce
 • Srážky ze mzdy
Údaje o průměrném výdělku je zaměstnavatel povinen uvést pouze na žádost zaměstnance mimo zápočtový list. Vystaví oddělené potvrzení!
Ostatní informace najdete přímo v Zákoně č. 262/2006 Sb.Tel.: +420 - 604 266 949
Email: info@lideaconsulting.cz

LinkedIN
© 2008 LIDEA CONSULTING, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Sídlo společnosti:
LIDEA CONSULTING, s.r.o.
Nám. Republiky 28
Plzeň 3
301 00
Odkazy:
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Jobs.cz | Finanční noviny |